Pilersinneqarnera

Etablering

Siammarterisarneq

Distribution

Nuuk Imeq 1986-imi pilersinneqarpoq januaarillu 12-ianni 1989-imi nioqqutissiulerluni. Suliffeqarfiup pilersinneqarneranut pissutaasut ilagaat tassaapput avatangiisit eqqarsaatigalugit puiaasanik utertitsisoqartalernissaa tamannalu ilutigalugu nioqqutissanik avataaneersunik eqqussisisarnerup annikillisinnissaa Kalaallillu Nunaata iluani suliffissanik pilersitsinissaq anguniarneqarmat. Selskabip nioqqutissiai puiaasani utertittakkani maqinneqartarput Namminersorlutik Oqartussat Baajat imeruersaatillu kulsyretallit puussaata pillugit nalunaarutaat naapertorlugu.

Nuuk Imeq blev etableret i 1986 og startede produktionen 12. januar 1989. Etableringen af selskabet havde baggrund i, at man af miljømæssige hensyn ønskede at indføre et returemballagesystem og samtidig opnå importbegrænsning og etablering af lokale arbejdspladser. Selskabets produkter tappes i returemballage i henhold til Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse om Emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke.. I 2014 kunne Nuuk Imeq fejre 25 års jubilæum - og udgav i den forbindelse et jubilæumskrift som beskriver virksomheden tilblivelse, dens mennesker og dens hverdag. Læs Jubilæumsskriftet her.

Nuuk Imeq-up nammineq nioqqutissiaataanik siammarterisarneq aaqqissoruminaaqisoq 2012 tikillugu KNI-mut kisimi siammarterisuusinnaatitaaneq pillugu isumaqatigiissut atorlugu siammarterneqartarput. Taamaammat immiaaqqanik sodavandinillu Nuuk Imeq-meersunik niuertarfinnut ataasiakkaanut toqqaannartumik tunisisinnaanissamut 2012-imiit periarfissaqalernikuuvugut. KNI-lli amerlasuunik tuniniaasarfianut nutaamik isumaqatigiissuteqarnermi nuna tamakkerlugu suli siammarterisoqarsinnaavoq, aaqqissuussinerullu minnerunngitsumik kinguneraa nioqqutissanik siammarterisarnermi periuseq pitsaasoq atorlugu Nuuk Imeq-up nuna tamakkerlugu puuinik utertitassanik katersisarnissaanut KNI-p periarfissiinera.

Distributionen af Nuuk Imeqs produkter, som er en vanskelig logistikmæssig udfordring, forløb indtil 2012 i et eneretslig aftale med KNI. Vi har derfor siden 2012 fået mulighed for at sælge øl og sodavand direkte fra Nuuk Imeq til de enkelte handlende. En ny aftale med KNIs engrosvirksomhed sikrer dog fortsat landsdækkende distribution, og ikke mindst betyder ordningen, at KNI fortsat over hele landet sikrer Nuuk Imeqs mulighed for at indsamle returemballage lokalt i et logistikmæssigt effektivt system.


 

Hovedaktivitet

Pingaarnertut suliavut

Ejerforhold

Piginnittut

Nuuk Imeq producerer kulsyreholdige læskedrikke og aftapper øl fra Royal Unibrew A/S og Carlsberg Breweries A/S samt The Coca-Cola Company. Selskabet har desuden en mindre produktion af saftkoncentrater og Grønlandsk vand under egne varemærker. Mærkevareejerne markedsfører selv deres produkter gennem egne salgsrepræsentationer.

Nuuk Imeq-mi nioqqutissiarineqartarput imeruersaatit kulsyretallit baajallu Royal Unibrew A/S-imeersut Carlsberg Breweries A/S-imeersullu kiisalu The Coca-Cola Company-meersut. Aammattaaq nioqqutissiarineqartarput saftiliassat imerlu Kalaallit Nunaanneersoq Nuuk Imeq-mik ilisarnaatitallit. Nioqqutissat ilisarnaataannik piginnittut tuniniaasutik aqqutigalugit namminneq nioqqutissiaatitik pilerisaarutigisarpaat.

De nuværende aktionærer i Nuuk Imeq er Carlsberg Breweries med 31,86%, Kommuneqarfik Sermersooq med 36,28% samt Royal Unibrew med 31,86%. I 2005 solgte Grønlands Hjemmestyre sin aktiebeholdning til de øvrige aktionærer. I 2009 overtog Kommuneqarfik Sermersooq som følge af kommunalreformen den aktiepost, der hidtil havde  været ejet at Nuuk Kommune.

Nuuk Imeq-mi maannakkut piginneqataassutillit tassaapput Carlsberg Breweries 31,86%-imik piginneqataallutik, Kommuneqarfik Sermersooq 36,28%-imik piginneqataalluni kiisalu Royal Unibrew 31,86%-imik piginneqataalluni. Namminersornerullutik Oqartussat aktiaatitik aktiaatilinnut allanut 2005-imi tunivaat. Kommuninik aaqqissuusseqqinnermi aktiaatit Nuup Kommunianit tamanna pigineqarnikut Kommuneqarfik Sermersuup 2009-imi tiguai.


 

SiulersuisutBestyrelse

Nuuk Imeqs bestyrelse 2024. Kuupik Vandersee Kleist (Formand), Kommuneqarfik Sermersooq, Lene Brendstrup, Carlsberg, Chresten Christensen, Royal Unibrew.   

 

Ukiumoortumik nalunaarusiaqÅrsrapport